Hướng dẫn chữa bài 2.33 – Sách bài tập đại số lớp 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 2.33

2.33

Đáp án: C (x ≥ 0 và x ≠ 5).

Bình luận
0

Bình luận