Hướng dẫn chữa bài 2.30 – Sách bài tập Hình học lớp 10

Hướng dẫn chữa bài 2.30 2.30 Ta có c = 6 là cạnh lớn nhất của tam giác. Do đó là góc lớn nhất. Muốn tính đường cao ứng với cạnh lớn nhất ta dùng công thức Hê-rông để tính diện tích tam giác và từ đó suy ra đường cao tương ứng. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn chữa bài 2.30

2.30

Ta có c = 6 là cạnh lớn nhất của tam giác. Do đó widehat{C} là góc lớn nhất.

Hướng dẫn chữa bài 2.30

Muốn tính đường cao ứng với cạnh lớn nhất ta dùng công thức Hê-rông để tính diện tích tam giác và từ đó suy ra đường cao tương ứng.

Hướng dẫn chữa bài 2.30

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: