Hướng dẫn chữa bài 2.30 – Sách bài tập Hình học lớp 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 2.30

2.30

Ta có c = 6 là cạnh lớn nhất của tam giác. Do đó widehat{C} là góc lớn nhất.

Hướng dẫn chữa bài 2.30

Muốn tính đường cao ứng với cạnh lớn nhất ta dùng công thức Hê-rông để tính diện tích tam giác và từ đó suy ra đường cao tương ứng.

Hướng dẫn chữa bài 2.30

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận