Hướng dẫn chữa bài 2.29 – Sách bài tập Hình học lớp 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 2.29

2.29

a) Theo định lí côsin ta có:

Hướng dẫn chữa bài 2.29

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận