Hướng dẫn chữa bài 1.9 – Bài tập Hình học lớp 11

Hướng dẫn chữa bài 1.9 (h.1.30) Ta thấy rằng B, C theo thứ tự là ảnh của A, D qua phép đối xứng qua đường thẳng trung trực của cạnh AB, từ đó suy ra các dựng:Dựng đường trung trực Δ của đoạn AB.Dựng d’ là ảnh của d qua phép đối xứng qua trục Δ.Gọi C = d’ ∩ c.Dựng D là hình ảnh của C qua phép đối xứng qua trục Δ. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn chữa bài 1.9

(h.1.30) Ta thấy rằng B, C theo thứ tự là ảnh của A, D qua phép đối xứng qua đường thẳng trung trực của cạnh AB, từ đó suy ra các dựng:

Gọi C = d’ ∩ c.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 15/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: