Hướng dẫn chữa bài 1.8 – Bài tập Hình học lớp 11

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 1.8

(h.1.29) Cho hình vuông ABCD. Gọi F là phép đối xứng trục d biến hình vuông đó thành chính nó. Ta thấy A chỉ có thể biến thành các điểm A, B, C hoặc D.

  • Nếu A biến thành chính nó thì C chỉ có thể biến thành chính nó và B biến thành D. Từ đó suy ra F là phép đối xứng qua trục AC.
  • Nếu A biến thành B là d đường trung trực của AB. Khi đó C biến thành D.

Các trường hợp khác lập luận tương tự. Do đó hình vuông ABCD có bốn trục đối xứng là các đường thẳng AC, BD và các đường trung trực của AB và BC.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận