Hướng dẫn chữa bài 1.7 – Bài tập Hình học lớp 11

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 1.7

Dễ thấy d và d’ không song song với nhau. Do đó trục đối xứng Δ của phép đối xứng biến d thành d’ chính là đường phân giác của góc tạo bởi d và d’.

Từ đó suy ra Δ có phương trình:

Từ đó tìm được hai phép đối xứng qua các trục:

triangle_1 có phương trình x + y – 5 = 0, triangle_2 có phương trình x – y – 1 = 0.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận