Hướng dẫn chữa bài 1.62 – Sách bài tập Hình học lớp 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 1.62

1.62

a) vec{a} + vec{b} = (3; 2)

vec{a} vec{b} = (1; -6)

2vec{a} + 3vec{b} = (7; 8).

b) Giả sử vec{c} = hvec{a} + kvec{b} . Khi đó

Hướng dẫn chữa bài 1.62

Vậy vec{c} = 2vec{a} + vec{b} .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận