Hướng dẫn chữa bài 1.61 – Sách bài tập Hình học lớp 10

Hướng dẫn chữa bài 1.61 1.61 (Xem hình 1.72) b) Tính toạ độ trọng tâm G, G’ của tam giác ABC và A’B’C’ ta được G(0; 1) và G'(0 ; 1). Vậy G ≡ G’. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn chữa bài 1.61

1.61

(Xem hình 1.72)

Hướng dẫn chữa bài 1.61

b) Tính toạ độ trọng tâm G, G’ của tam giác ABC và A’B’C’ ta được G(0; 1) và G'(0 ; 1).

Vậy G ≡ G’.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: