Hướng dẫn chữa bài 1.55 – Sách bài tập Hình học lớp 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 1.55

1.55

(h.1.68) overrightarrow{MA} + overrightarrow{MB} = 2overrightarrow{MO} ⇒ |overrightarrow{MA} + overrightarrow{MB} | = 2overrightarrow{MO}

overrightarrow{MA} overrightarrow{MB} = overrightarrow{BA} ⇒ |overrightarrow{MA} overrightarrow{MB} | = AB

Hướng dẫn chữa bài 1.55

Vậy 2MO = AB hay OM = frac 12 AB.

Chú ý. Tập hợp các điểm M có tính chất

|overrightarrow{MA} + overrightarrow{MB} | = |overrightarrow{MA} overrightarrow{MB} | là đường tròn đường kính AB

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận