Hướng dẫn chữa bài 1.55 – Sách bài tập Hình học lớp 10

Hướng dẫn chữa bài 1.55 1.55 (h.1.68) + = 2 ⇒ | + | = 2 – = ⇒ | – | = AB Vậy 2MO = AB hay OM = AB. Chú ý. Tập hợp các điểm M có tính chất | + | = | – | là đường tròn đường kính AB Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn chữa bài 1.55

1.55

(h.1.68) overrightarrow{MA} + overrightarrow{MB} = 2overrightarrow{MO} ⇒ |overrightarrow{MA} + overrightarrow{MB} | = 2overrightarrow{MO}

overrightarrow{MA} overrightarrow{MB} = overrightarrow{BA} ⇒ |overrightarrow{MA} overrightarrow{MB} | = AB

Hướng dẫn chữa bài 1.55

Vậy 2MO = AB hay OM = frac 12 AB.

Chú ý. Tập hợp các điểm M có tính chất

|overrightarrow{MA} + overrightarrow{MB} | = |overrightarrow{MA} overrightarrow{MB} | là đường tròn đường kính AB

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: