Hướng dẫn chữa bài 1.30 – Bài tập Hình học lớp 11

Hướng dẫn chữa bài 1.30 (h.1.42) a) Dựng hình bình hành ADCE. Ta có không đổi. Do AE = b không đổi, nên E cố định. Do AD = EC = a nên khi D chạy trên đường tròn (A; a) thì C chạy trên đường tròn (E; a) là ảnh của (A; a) qua phép tịnh tiến theo $latex overrightarrow{AE} $. b) Đường thẳng qua I, song song với AD cắt AE tại F. Do đó có thể xem I là ảnh của C qua phép vị tự tâm A có tỉ số . Vậy khi C...

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn chữa bài 1.30

(h.1.42)

a) Dựng hình bình hành ADCE. Ta có overrightarrow{DC} = overrightarrow{AE} không đổi.

Do AE = b không đổi, nên E cố định. Do AD = EC = a nên khi D chạy trên đường tròn (A; a) thì C chạy trên đường tròn (E; a) là ảnh của (A; a) qua phép tịnh tiến theo $latex overrightarrow{AE} $.

b) Đường thẳng qua I, song song với AD cắt AE tại F.

Do đó có thể xem I là ảnh của C qua phép vị tự tâm A có tỉ số frac{AB}{AB + b} . Vậy khi C chạy trên (E, a) thì I chạy trên đường tròn là ảnh của (E, a) qua phép vị tự nói trên.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 15/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: