Hướng dẫn chữa bài 1.29 – Bài tập Hình học lớp 11

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 1.29

Dùng phép tịnh tiến đưa về đa giác đều cùng tâm đối xứng, sau đó dùng phép quay đưa về hai đa giác đều cùng tâm đối xứng có các đỉnh tương ứng thẳng hàng với tâm, cuối cùng phép vị tự biến đa giác này thành đa giác kia.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận