Hướng dẫn chữa bài 1.28 – Bài tập Hình học lớp 11

Hướng dẫn chữa bài 1.28 Dễ thấy bán kính của (C’) bằng 4. Tâm I’ của (C’) là ảnh của tâm I(1; 2) của (C) qua phép đồng dạng nói trên. Qua phép vị tự tâm O tỉ số k = -2, I biến thành . Qua phép đối xứng qua trục Ox, biến thành I'(-2; 4). Từ đó suy ra phương trình của (C’) là . Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn chữa bài 1.28

Dễ thấy bán kính của (C’) bằng 4. Tâm I’ của (C’) là ảnh của tâm I(1; 2) của (C) qua phép đồng dạng nói trên. Qua phép vị tự tâm O tỉ số k = -2, I biến thành I_1(-2; -4) . Qua phép đối xứng qua trục Ox, I_1 biến thành I'(-2; 4).

Từ đó suy ra phương trình của (C’) là (x + 2)^2 + (y - 4)^2 = 16 .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 03/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: