Hướng dẫn chữa bài 1.26 – Bài tập Hình học lớp 11

Hướng dẫn chữa bài 1.26 (h.1.40) Giả sử điểm A đã dựng được. Gọi B là hình chiếu vuông góc của A trên Ox, khi đó Ab = AC. Lấy điểm A’ bất kì trên Oy, gọi B’ là hình chiếu vuông góc của A’ song song với AC cắt đường thẳng OC tại C’. Khi đó có thể coi tam giác ABC là ảnh của tam giác A’B’C’ qua phép vị tự tâm O tỉ số AC/A’C’ nên A’C’ = A’B’. Từ đó suy ra cách dựng:Lấy...

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn chữa bài 1.26

(h.1.40) Giả sử điểm A đã dựng được. Gọi B là hình chiếu vuông góc của A trên Ox, khi đó Ab = AC. Lấy điểm A’ bất kì trên Oy, gọi B’ là hình chiếu vuông góc của A’ song song với AC cắt đường thẳng OC tại C’. Khi đó có thể coi tam giác ABC là ảnh của tam giác A’B’C’ qua phép vị tự tâm O tỉ số AC/A’C’ nên A’C’ = A’B’.

Từ đó suy ra cách dựng:

Dễ thấy A là điểm phải dựng.

Bài toán có hai nghiệm hình.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 28/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: