Hướng dẫn chữa bài 1.26 – Bài tập Hình học lớp 11

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 1.26

(h.1.40) Giả sử điểm A đã dựng được. Gọi B là hình chiếu vuông góc của A trên Ox, khi đó Ab = AC. Lấy điểm A’ bất kì trên Oy, gọi B’ là hình chiếu vuông góc của A’ song song với AC cắt đường thẳng OC tại C’. Khi đó có thể coi tam giác ABC là ảnh của tam giác A’B’C’ qua phép vị tự tâm O tỉ số AC/A’C’ nên A’C’ = A’B’.

Từ đó suy ra cách dựng:

  • Lấy điểm A’ bất kì trên Oy, dựng B’ là hình chiếu vuông góc của A’ lên Ox.
  • Lấy C’ là một giao điểm của đường tròn tâm A’ bán kính A’B; với đường thẳng OC.
  • Đường thẳng qua C song song với A’C’ cắt Oy tại A.

Dễ thấy A là điểm phải dựng.

Bài toán có hai nghiệm hình.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận