Hướng dẫn chữa bài 1.24 – Bài tập Hình học lớp 11

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 1.24

Ta có A(3; -1) là tâm của (C) nên tâm A’ của (C’) là ảnh của A qua phép vị tự đã cho. Từ đó suy ra A’ = (-3; 8). Vì bán kính của (C) bằng 3, nên bán kính của (C’) bằng |-2|.3 = 6.

Vậy (C’) có phương trình: (x + 3)^2 + (y - 8)^2 = 36 .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận