Hướng dẫn chữa bài 1.23 – Sách bài tập Hình học lớp 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 1.23

1.23

vec{GA} + vec{GB} + vec{GC} = vec{0}

vec{GA} + 2vec{GI} = vec{0} (I là trung điểm của BC)

vec{GA} = -2vec{GI} .

Từ đó suy ra 3 điểm A, G, I thẳng hàng, trong đó GA = 2GI, G nằm giữa A và I.

Vậy G là trọng tâm của tam giác ABC.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận