Hướng dẫn chữa bài 1.22 – Sách bài tập Hình học lớp 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 1.22

1.22

vec{a} + vec{a} + … + vec{a} = (1 + 1 + 1 +…+ 1)vec{a} = nvec{a} .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận