Hướng dẫn chữa bài 1.22 – Sách bài tập Hình học lớp 10

Hướng dẫn chữa bài 1.22 1.22 + + … + = (1 + 1 + 1 +…+ 1) = n. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn chữa bài 1.22

1.22

vec{a} + vec{a} + … + vec{a} = (1 + 1 + 1 +…+ 1)vec{a} = nvec{a} .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: