Hướng dẫn chữa bài 1.22 – Bài tập Hình học lớp 11

Hướng dẫn chữa bài 1.22 (h1.138) a) Gọi F là phép đối xứng qua đường trung trực d của cạnh AB, G là phép đối xứng qua trục d’ là cạnh IE. Khi đó F biến AI thành IB, G biến IB thành BE. Từ đó suy ra phép dời hình có được cách thực hiện liên tiếp hai phép biến hình F và G sẽ biến AI thành BE. Hơn nữa, gọi J là giao của d và d’, thì dễ thấy JA = JB, JI = JE và 2(JI, JB) = (JI, JE) = 45º (vì (JE //...

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn chữa bài 1.22

(h1.138)

a) Gọi F là phép đối xứng qua đường trung trực d của cạnh AB, G là phép đối xứng qua trục d’ là cạnh IE. Khi đó F biến AI thành IB, G biến IB thành BE. Từ đó suy ra phép dời hình có được cách thực hiện liên tiếp hai phép biến hình F và G sẽ biến AI thành BE.

Hướng dẫn chữa bài 1.22

Hơn nữa, gọi J là giao của d và d’, thì dễ thấy JA = JB, JI = JE và 2(JI, JB) = (JI, JE) = 45º (vì (JE // IB). Do đó theo kết quả của bài 1.21, phép dời hình nói trên chính là phép quay tâm J góc 45°.

Lưu ý: Có thể tìm được nhiều phép dời hình biến AI thành BE.

b) F biến các điểm A, B, C, D thành B, A, D, C; G biến các điểm B, A, D, C thành B, A’, D’ C’. Do đó ảnh của hình vuông ABCD qua phép dời hình nói trên là hình vuông BA’D’C’ đối xứng với hình vuông BADC qua d’.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 14/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: