Hướng dẫn chữa bài 1.10 – Bài tập Hình học lớp 11

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 1.10

(h.1.31) Gọi B’ là ảnh của B qua phép đối xứng trục d. Khi đó với mỗi điểm M thuộc d MA + MB = MA + MB’ nên MA + MB bé nhất ⇔ MA + MB’ bé nhất

⇔ A, M, B’ thẳng hàng.

Tức là M = AB’ ∩ d.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận