Hướng dẫn chữa bài 1.10 – Bài tập Hình học lớp 11

Hướng dẫn chữa bài 1.10 (h.1.31) Gọi B’ là ảnh của B qua phép đối xứng trục d. Khi đó với mỗi điểm M thuộc d MA + MB = MA + MB’ nên MA + MB bé nhất ⇔ MA + MB’ bé nhất ⇔ A, M, B’ thẳng hàng. Tức là M = AB’ ∩ d. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn chữa bài 1.10

(h.1.31) Gọi B’ là ảnh của B qua phép đối xứng trục d. Khi đó với mỗi điểm M thuộc d MA + MB = MA + MB’ nên MA + MB bé nhất ⇔ MA + MB’ bé nhất

⇔ A, M, B’ thẳng hàng.

Tức là M = AB’ ∩ d.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 11/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: