Hướng dẫn cài đặt Composer

Composer là gì? Composer là một Dependency Management trong PHP, công cụ quản lý các thư viện mà project của bạn sử dụng, bạn chỉ cần khai báo nó, composer sẽ tự động tải code của các thư viện, tạo ra các file cần thiết vào project của bạn, và update các thư viện nếu cần. Cài đặt Composer cho máy tính Windows thế nào? Bước 1: Tải về Composer-Setup.exe Và tiến hành cài đặt Bước 2:...

Có thể bạn quan tâm:

Composer là gì?

Composer là một Dependency Management trong PHP, công cụ quản lý các thư viện mà project của bạn sử dụng, bạn chỉ cần khai báo nó, composer sẽ tự động tải code của các thư viện, tạo ra các file cần thiết vào project của bạn, và update các thư viện nếu cần.

Cài đặt Composer cho máy tính Windows thế nào?

Bước 1: Tải về Composer-Setup.exe

Xem thêm : những câu thả thính - stt thả thính - stt buồn - stt tâm trạng - cap thả thính - stt bựa từ dichvuhay. vn, hình xăm ý nghĩa về gia đình cho nữ

tai ve composer

Và tiến hành cài đặt

cai dat composer

Bước 2: Mở Command Prompt bằng cách ấn tổ hợp phím ⊞ Win+X  sau đó nhấn phím A.

windows key + x

Chạy lần lượt các lệnh dưới đây:

Vui lòng vào https://getcomposer.org/download/ để nhận mã cài đặt mới nhất, việc copy lại mã này và chạy sẽ bị lỗi. Do mã cài đặt sẽ thay đổi liên tục mỗi phiên bản.

php -r “readfile(‘https://getcomposer.org/installer’);” > composer-setup.php
php -r “if (hash(‘SHA384’, file_get_contents(‘composer-setup.php’)) === ‘fd26ce67e3b237fffd5e5544b45b0d92c41a4afe3e3f778e942e43ce6be197b9cdc7c251dcde6e2a52297ea269370680’) { echo ‘Installer verified’; } else { echo ‘Installer corrupt’; unlink(‘composer-setup.php’); }”
php composer-setup.php
php -r “unlink(‘composer-setup.php’);”

1234

php -r “readfile(‘https://getcomposer.org/installer’);” > composer-setup.phpphp -r “if (hash(‘SHA384’, file_get_contents(‘composer-setup.php’)) === ‘fd26ce67e3b237fffd5e5544b45b0d92c41a4afe3e3f778e942e43ce6be197b9cdc7c251dcde6e2a52297ea269370680’) { echo ‘Installer verified’; } else { echo ‘Installer corrupt’; unlink(‘composer-setup.php’); }”php composer-setup.phpphp -r “unlink(‘composer-setup.php’);”

phar-composer-install

Các lệnh trên sẽ tự động kiểm tra cấu hình trong file php.ini và cảnh báo nếu cài đặt không đúng, sau đó nó sẽ tải về bản composer.phar mới nhất vào chính thư mục hiện tại. 4 lệnh trên làm những nhiệm vụ sau:

Vậy là bạn đã cài đặt Composer thành công.

 

Ngày 15/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: