Hình tam giác – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Hình tam giác sách giáo khoa toán lớp 5 1. Viết tên ba góc và ba cạnh của mỗi hình tam giác đưới đây: >> Xem đáp án tại đây. 2. Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng được vẽ trong mỗi hình tam giác dưới đây: >> Xem đáp án tại đây. 3. So sánh diện tích của: a) Hình tam giác AED và hình tam giác EDH. b) Hình tam giác EBC và hình tam giác EHC. c) Hình chữ nhật ABCD và hình tam giác...

Có thể bạn quan tâm:

Hình tam giác sách giáo khoa toán lớp 5

1. Viết tên ba góc và ba cạnh của mỗi hình tam giác đưới đây:

>> Xem đáp án tại đây.

2. Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng được vẽ trong mỗi hình tam giác dưới đây:

>> Xem đáp án tại đây.

3. So sánh diện tích của:

a) Hình tam giác AED và hình tam giác EDH.

b) Hình tam giác EBC và hình tam giác EHC.

c) Hình chữ nhật ABCD và hình tam giác EDC.

>> Xem đáp án tại đây.

Xem thêm Diện tích hình tam giác tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: