Héc-ta – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Đáp án héc-ta sách giáo khoa toán lớp 5 Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 4ha = … 1/100 ha = … 15 = … ha 1/2 ha = … 1 = … 20ha = … 1/10 = … ha 3/4 = … ha b) 60 000 = … ha 800 000 = … ha 1800ha = … 27000 ha = … >> Xem đáp án tại đây. Bài 2. Diện tích rừng Cúc Phương là 22 200ha. Hãy viết số đo diện tích khu rừng đó dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông. >> Xem...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án héc-ta sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4ha = … {m}^2

1/100 ha = … {m}^2

15{km}^2 = … ha

1/2 ha = … {m}^2

1{km}^2 = … {m}^2

20ha = … {m}^2

1/10{km}^2 = … ha

3/4 {km}^2 = … ha

b) 60 000{m}^2 = … ha

800 000{m}^2 = … ha

1800ha = … {km}^2

27000 ha = … {km}^2

>> Xem đáp án tại đây.

Bài 2. Diện tích rừng Cúc Phương là 22 200ha. Hãy viết số đo diện tích khu rừng đó dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông.

>> Xem đáp án tại đây.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S :

a) 85 {km}^2 < 850ha

b) 51 ha > 60 000 {m}^2

{c)} {4 dm}^2 7{cm}^2 {=} 4frac{7}{10} {dm}^2

>> Xem đáp án tại đây.

Bài 4. Diện tích một trường đại học là 12ha. Tòa nhà chính của trường được xây trên mảnh đất có diện tích bằng 1/40 diện tích của trường.

Hỏi diện tích mảnh đất dùng để xây tòa nhà đó là bao nhiêu mét vuông ?

>> Xem đáp án tại đây.

Xem thêm Luyện tập (trang 30, SGK) tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: