Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Đọc viết số thập phân toán lớp 5 Chú ý: Muốn đọc một số thập phân, ta đọc lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp: trước hết đọc phần nguyên, đọc dấu “phẩy”, sau đó đọc phần thập phân. Muốn viết số thập phân, ta viết lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp: trước hết viết phần nguyên, viết dấu “phẩy”, sau đó viết phần thập phân. Bài 1. Đọc số thập phân, nêu phần...

Có thể bạn quan tâm:

Đọc viết số thập phân toán lớp 5

Chú ý:

Muốn đọc một số thập phân, ta đọc lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp: trước hết đọc phần nguyên, đọc dấu “phẩy”, sau đó đọc phần thập phân.

Muốn viết số thập phân, ta viết lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp: trước hết viết phần nguyên, viết dấu “phẩy”, sau đó viết phần thập phân.

Bài 1. Đọc số thập phân, nêu phần nguyên, phần thập phân và giá trị theo vị trí của mỗi chữ số ở từng hàng?

a) 2,35

b) 301,80

c) 1942,54

d) 0,032

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2: Viết số thập phân có:

a) Năm đơn vị, chín phần mười.

b) Hai mươi bốn đơn vị, một phần mười, tám phần trăm (tức là hai mươi bốn đơn vị và mười tám phần trăm)

c) Năm mươi lăm đơn vị, năm phần mười, năm phần trăm, năm phần nghìn

d) Hai nghìn không trăm linh hai đơn vị, tám phần trăm

e) Không đơn vị, một phần nghìn.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 3: Viết các số thập phân sau thành hỗn số có chứa phân số thập phân (theo mẫu):

3,5;

6,33;

18,05;

217,908.

Mẫu:

3frac{5}{10} { = 3,5}

>>Xem đáp án tại đây.

Xem thêm tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: