Giải vở bài tập Toán 4, Bài 99: Luyện tập

1. Viết vào ô trống (theo mẫu): ViếtĐọc Ba phần tư ki – lô -gam Một phần tư giờ Mười hai phần hai mươi lăm métViếtĐọc Một phần năm tấnMột phần hai ki –lô – mét vuôngMười phần sáu lít2. Viết thành phân số có mẫu là 3 (theo mẫu): 3. >, <, = 4. Chia đều 5 lít sữa và 10 chai. Hỏi mỗi chai có bao nhiêu lít sữa? Bài giải: Số lít sữa có trong mỗi chai là: 5 : 10 = (lít) Đáp số : lít...

Có thể bạn quan tâm:

1. Viết vào ô trống (theo mẫu):

Viết Đọc
h1
Ba phần tư ki – lô -gam
h 2
Một phần tư giờ
h 3
Mười hai phần hai mươi lăm mét
Viết Đọc
h 4
Một phần năm tấn
h 5 Một phần hai ki –lô – mét vuông
h 6 Mười phần sáu lít

2. Viết thành phân số có mẫu là 3 (theo mẫu):

h 7

3. >, <, =

h 8

4. Chia đều 5 lít sữa và 10 chai. Hỏi mỗi chai có bao nhiêu lít sữa?

Bài giải:

Số lít sữa có trong mỗi chai là: 5 : 10 = h9 (lít)

Đáp số : h9 lít sữa

4. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

h 10

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: