Giải vở bài tập Toán 4, Bài 99: Luyện tập

| Tin mới | Tag:
1. Viết vào ô trống (theo mẫu):

Viết Đọc
h1
Ba phần tư ki – lô -gam
h 2
Một phần tư giờ
h 3
Mười hai phần hai mươi lăm mét
Viết Đọc
h 4
Một phần năm tấn
h 5 Một phần hai ki –lô – mét vuông
h 6 Mười phần sáu lít

2. Viết thành phân số có mẫu là 3 (theo mẫu):

h 7

3. >, <, =

h 8

4. Chia đều 5 lít sữa và 10 chai. Hỏi mỗi chai có bao nhiêu lít sữa?

Bài giải:

Số lít sữa có trong mỗi chai là: 5 : 10 = h9 (lít)

Đáp số : h9 lít sữa

4. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

h 10

Bình luận
0

Bình luận