Giải vở bài tập Toán 4, Bài 98: Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

1. Chia đều 9l nước mắm vào 12 chai. Hỏi mỗi chai có bao nhiêu lít nước mắm? Bài giải Ta lấy 9 lít nước mắm chia đều cho 12 chai . Vậy mỗi chai có số lít nước mắm là: 9 : 12 = (lít) Đáp số: Mỗi chai chứa lít nước mắm 2. May 5 áo trẻ em hết 6m vải. Hỏi may mỗi áo trẻ em hết bao nhiêu mét vải ? Tóm tắt: Bài giải: Số mét vải dùng để may mỗi áo của trẻ em là: 6: 5 = (m) Đáp số: Mỗi...

Có thể bạn quan tâm:

1. Chia đều 9l nước mắm vào 12 chai. Hỏi mỗi chai có bao nhiêu lít nước mắm?

Bài giải

Ta lấy 9 lít nước mắm chia đều cho 12 chai

.

Vậy mỗi chai có số lít nước mắm là:

9 : 12 = b 98a (lít)

Đáp số: Mỗi chai chứa b 98a lít nước mắm

2. May 5 áo trẻ em hết 6m vải. Hỏi may mỗi áo trẻ em hết bao nhiêu mét vải ?

Tóm tắt:

b 98b

Bài giải:

Số mét vải dùng để may mỗi áo của trẻ em là:

6: 5 = b 98c (m)

Đáp số: Mỗi áo b 98c m

3. >, <, =

b 98d

4. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

b98e

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: