Giải vở bài tập Toán 4, Bài 96: Phân số

1. Viết phân số chỉ phần đã tô đậm trong hình vẽ: 2. Nêu cách đọc phân số (theo mẫu): 3. Viết vào ô trống (theo mẫu):

Có thể bạn quan tâm:

1. Viết phân số chỉ phần đã tô đậm trong hình vẽ:

bai 96a

2. Nêu cách đọc phân số (theo mẫu):

b 96
bai 96c

3. Viết vào ô trống (theo mẫu):

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: