Giải vở bài tập Toán 4, Bài 96: Phân số

| Tin mới | Tag:
1. Viết phân số chỉ phần đã tô đậm trong hình vẽ:

bai 96a

2. Nêu cách đọc phân số (theo mẫu):

b 96
bai 96c

3. Viết vào ô trống (theo mẫu):

Bình luận
0

Bình luận