Giải vở bài tập Toán 4, Bài 94: Diện tích hình bình hành

1. Đánh dấu (x) vào ô trống đặt dưới hình có diện tích bé hơn 20cm2: Hình có diện tích bé hơn 20cm2 là: 2. Viết tiếp vào ô trống: Hình bình hànhĐáyChiều caoDiện tích9cm12dm108cm215dm12dm180dm227m14m378dm23. Một mảnh bìa hình bình hành có độ dài đáy là 14cm và chiều cao là 7cm. Tính diện tích hình bình hành đó. Tóm tắt: S = a x h = ? a là độ dài đáy h là chiều cao Bài giải: Diện tích mảnh bìa hình...

Có thể bạn quan tâm:

1. Đánh dấu (x) vào ô trống đặt dưới hình có diện tích bé hơn 20cm2: Hình có diện tích bé hơn 20cm2 là:

bai 94a

2. Viết tiếp vào ô trống:

Hình bình hành
Đáy Chiều cao Diện tích
9cm 12dm 108cm2
15dm 12dm 180dm2
27m 14m 378dm2

3. Một mảnh bìa hình bình hành có độ dài đáy là 14cm và chiều cao là 7cm. Tính diện tích hình bình hành đó.

Tóm tắt:

S = a x h = ?

a là độ dài đáy

h là chiều cao

bai 94b

Bài giải:

Diện tích mảnh bìa hình bình hành là:

S = a x h = 14 x 7 = 98 (cm2)

Đáp số: 98cm2

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: