Giải vở bài tập Toán 4, Bài 92: Luyện tập

| Tin mới | Tag:
1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

10km2 = 10 000 000m2 2 000 000m2 = 2km2
50m2 = 5000dm2 912m2 = 91 200dm2
2010m2 = 201 000dm2 51 000 000m2 = 51km2

2. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Số km2 dm2 cm2
1 000 000m2 1 100 000 000 10 000 000 000
90 000 000m2 90 9 000 000 000 900 000 000 000
98 000 000m2 98 9 800 0 00 000 980 000 000 000

3. Viết vào ô trống:

Hình chữ nhật (1) (2) (3)
Chiều dài 8km 8000m 13 000m
Chiều rộng 5km 6km 11 000m
Diện tích 40km2 48km2 143km2

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một khu rừng hình vuông có cạnh bằng 5000m. Diện tích khu rừng là:

A. 20 000m2 B. 25 000m2
C.25km2 D. 2km2 5000m2

Đáp án đúng là C

Bình luận
0

Bình luận