Giải vở bài tập Toán 4, Bài 86: Luyện tập

1. Trong các số 3457 ; 4568 ; 66 811 ; 2050 ; 2229 ; 3576: Số chia hết cho 2 là: 4568 ; 2050 ; 3576. 2. Trong các số 900 ; 2355 ; 5551 ; 5550 ; 9372 ; 285: Số chia hết cho 5 là: 900 ; 2355 ; 5550 ; 285. 3. a) Viết vào mỗi hình vuông một số có ba chữ số và chia hết cho 2: b) Viết vào mỗi hình tròn một số có ba chữ số và không chia hết cho 2: 4. a) Các Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là: 480 ; 2000 ; 9010. b) Các số...

Có thể bạn quan tâm:

1. Trong các số 3457 ; 4568 ; 66 811 ; 2050 ; 2229 ; 3576:

Số chia hết cho 2 là: 4568 ; 2050 ; 3576.

2. Trong các số 900 ; 2355 ; 5551 ; 5550 ; 9372 ; 285:

Số chia hết cho 5 là: 900 ; 2355 ; 5550 ; 285.

3.

a) Viết vào mỗi hình vuông một số có ba chữ số và chia hết cho 2:

b86a

b) Viết vào mỗi hình tròn một số có ba chữ số và không chia hết cho 2:

b86b

4. a) Các Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là: 480 ; 2000 ; 9010.

b) Các số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 là: 296 ; 324.

c) Các số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là: 345 ; 3995.

5. Viết vào chỗ chấm các số thích hợp vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5:

0 ; 10 ; 20 ; 30 ; 40 ; 50 ; 60 ; 70 ; 80 ; 90 ; 100.

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: