Giải vở bài tập Toán 4, Bài 84: Dấu hiệu chia hết cho 2

1. Trong các số 65; 108; 79; 200; 904; 213; 6012; 98 717; 70 126; 7621: a) Các số chia hết cho 2 là: 70 126; 108 ; 200 ; 904 ; 6012. b) Các số không chia hết cho 2 là: 65 ; 79 ; 213 ; 98 717 ; 7621. 2. a) Viết vào mỗi hình vuông một số có hai chữ số và chia hết cho 2: b) Viết vào mỗi hình tròn một số có hai chữ số và không chia hết cho 2: 3. a) Viết các số chẵn thích hợp vào chỗ chấm: 652 ; 654 ; 656 ; 658 ; 660 ; 662 ; 664...

Có thể bạn quan tâm:

1. Trong các số 65; 108; 79; 200; 904; 213; 6012; 98 717; 70 126; 7621:

a) Các số chia hết cho 2 là: 70 126; 108 ; 200 ; 904 ; 6012.

b) Các số không chia hết cho 2 là: 65 ; 79 ; 213 ; 98 717 ; 7621.

2.

a) Viết vào mỗi hình vuông một số có hai chữ số và chia hết cho 2:

b84a

b) Viết vào mỗi hình tròn một số có hai chữ số và không chia hết cho 2:

b 84b

3. a) Viết các số chẵn thích hợp vào chỗ chấm: 652 ; 654 ; 656 ; 658 ; 660 ; 662 ; 664 ; 666 ; 668.

b) Viết các số lẻ thích hợp vào chỗ chấm: 4569 ; 4571 ; 4573 ; 4575 ; 4577 ; 4579 ; 4581 ; 4583 ; 4585.

4. Với 3 chữ số 6 ; 8 ; 5 :

a) Hãy viết các số chẵn có 3 chữ số, mỗi số có cả 3 chữ số đó là: 658 ; 856 ; 568 ; 586.

b) Hãy viết các số lẻ có 3 chữ số, mỗi số có cả 3 chữ số đó là: 685 ; 865.

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: