Giải vở bài tập Toán 4, Bài 175: Tự kiểm tra

Phần 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 1. Giá trị của chữ số 8 trong số 985 672 là: A. 8 B. 800 C. 8000 D. 80 000 Đáp án: D 2. Tô đậm hình tròn 3. Phép cộng của là: 4. Phân số bằng phân số: 5. Một phòng học hình chữ nhật có chiều rộng khoảng: A. 5dm B. 50m C. 5mm D. 5m Đáp án: D Phần 2. Tính: Phần 3. Giải bài toán: Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 64m, chiều rộng...

Có thể bạn quan tâm:

Phần 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

1. Giá trị của chữ số 8 trong số 985 672 là:

A. 8 B. 800 C. 8000 D. 80 000

Đáp án: D

2. Tô đậm h3 20 hình tròn

bai 175a

3. Phép cộng của bai 175b là:

bai 175c

4. Phân số hinha bằng phân số:

bai 175d

5. Một phòng học hình chữ nhật có chiều rộng khoảng:

A. 5dm B. 50m

C. 5mm D. 5m

Đáp án: D

Phần 2. Tính:

bai 175e

Phần 3. Giải bài toán:

Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 64m, chiều rộng bằng h3 20chiều dài. Tính diên tích mảnh đất đó.

Tóm tắt

Mảnh đất hình chữ nhật có:

Nửa chu vi: 64m

Chiều rộng bằng h3 20 chiều dài

Diện tích: ….m2?

Bài giải

Theo bài toán tổng số phần bằng nhau:

3 + 5 = 8 (phần)

Chiều dài mảnh đất là:

64 : 8 x 5 = 40 (m)

Chiều rộng mảnh đất là:

64 – 40 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất là:

40 x 24 = 960 (m2)

Đáp số: 960m2

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: