Giải vở bài tập Toán 4, Bài 173: Luyện tập chung

2. Đặt tính rồi tính 3. <, >, = 4. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 200m, chiều rộng 3 bằng chiều dài. Người ta cấy lúa ở đó, tính ra cứ 100m2 thu 5 hoạch được 55kg thóc. Hỏi đã thu hoạch được ở thửa ruộng đó bao nhiêu tạ thóc ? Tóm tắt Bài giải Theo sơ đồ, số phần bằng nhau. Chiều rộng hình chữ nhật là: 200 : 5 x 3 = 120 (m) Diện tích thửa ruộng đó là: 120 x 200 =...

Có thể bạn quan tâm:


2. Đặt tính rồi tính

bai 173a
3. <, >, =

bai 173b

4. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 200m, chiều rộng 3 bằng h3 20 chiều dài. Người ta cấy lúa ở đó, tính ra cứ 100m2 thu 5 hoạch được 55kg thóc. Hỏi đã thu hoạch được ở thửa ruộng đó bao nhiêu tạ thóc ?

Tóm tắt

bai 173c

Bài giải

Theo sơ đồ, số phần bằng nhau.

Chiều rộng hình chữ nhật là:

200 : 5 x 3 = 120 (m)

Diện tích thửa ruộng đó là:

120 x 200 = 24000 (m )

Số ki-lô-gam thóc thu được ở thửa ruộng đó là:

24000 x 55 : 100 = 13200 (kg)

13200kg = 132 tạ

Đáp số: 132 tạ

5. Tìm giá trị số của a và b, biết:

bai 173d

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: