Giải vở bài tập Toán 4, Bài 172: Luyện tập chung

Tên của các tỉnh có số dân theo thứ tự từ ít đền nhiều (trong bảng trên) là: Ninh Thuận ; Hà Giang ; Quảng Bình ; Cà Mau. 2. Tính: 3. Tìm x 4. Tìm ba số tự nhiên liên tiếp biết tổng của ba số đó là 198 Số trung bình cộng của 3 số là: 198 : 3 = 66 Theo đề bài tìm 3 số tự nhiên liên tiếp mà tổng của chúng bằng 198. Vậy 3 số đó là: 65, 66, 67 5. Một lớp có 33 học sinh, trong số đó học sinh...

Có thể bạn quan tâm:


Tên của các tỉnh có số dân theo thứ tự từ ít đền nhiều (trong bảng trên) là: Ninh Thuận ; Hà Giang ; Quảng Bình ; Cà Mau.

2. Tính:

bai 172a

3. Tìm x

bai 172b

4. Tìm ba số tự nhiên liên tiếp biết tổng của ba số đó là 198

Số trung bình cộng của 3 số là: 198 : 3 = 66

Theo đề bài tìm 3 số tự nhiên liên tiếp mà tổng của chúng bằng 198. Vậy 3 số đó là: 65, 66, 67

5. Một lớp có 33 học sinh, trong số đó học sinh nam bằng 4/7 số học sinh nữ. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh nam?

Tóm tắt

bai 172c

Bài giải

Theo sơ đồ ta có tổng số phần bằng nhau ta có:

7 + 4 = 11 (phần)

Số học sinh nam là:

33 : 11 x 4 = 12 (học sinh)

Đáp số: 12 học sinh

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: