Giải vở bài tập Toán 4, Bài 171: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó.

3. Đoàn vận động viên có 370 người, trong đó số nữ bằng 2/3 số nam. Hỏi đoàn đó có bao nhiêu vận động viên nam, có bao nhiêu vận động viên nữ ? Tóm tắt Bài giải Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau: 3+2 = 5 (phần) Số vận động viên nam là: 370 : 5 x 3 = 222 (người) Sô vận động viên nữ là: 370 - 222 = 148 (người) Đáp số: 222 vận động viên nam 148 vận động viên nữ 4. Tỉ số của hai...

Có thể bạn quan tâm:


3. Đoàn vận động viên có 370 người, trong đó số nữ bằng 2/3 số nam. Hỏi đoàn đó có bao nhiêu vận động viên nam, có bao nhiêu vận động viên nữ ?

Tóm tắt

bai 171a

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau:

3+2 = 5 (phần)

Số vận động viên nam là:

370 : 5 x 3 = 222 (người)

Sô vận động viên nữ là:

370 – 222 = 148 (người)

Đáp số: 222 vận động viên nam

148 vận động viên nữ

4. Tỉ số của hai số 3 : 7. Tìm hai số đó, biết rằng nếu số bé tăng 76 đơn vị thì được số lớn.

Tóm tắt

bai 171b

Bài giải

Theo sơ đồ, số phần bằng nhau:

Số lớn là:

76 : 4 x 7 = 133

Số bé là:

133 – 76 = 57

Đáp số: số bé là 57

số lớn là 133

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: