Giải vở bài tập Toán 4, Bài 169: Ôn tập về tìm số trung bình cộng.

1. Tìm số trung bình cộng của các số sau: a) 1038 ; 4957 và 2495 (1038 + 4957 + 2495): 3 = 2830 b) 3806 ; 7542 ; 1093 và 4215 (3806 + 7542 + 1093 + 4215): 4 = 4164 2. Khối lớp 4 mua nhiều hơn khối lớp 3 là 78 tờ báo, nhưng lại mua ít hơn khối lớp 5 là 93 tờ báo. Hỏi trung bình mỗi lớp mua bao nhiêu tờ báo, biết rằng khối lớp 4 mua 174 tờ báo? Tóm tắt Bài giải Số báo khối lớp 3 mua là: 174 – 78 = 96 (tờ) Số báo...

Có thể bạn quan tâm:

1. Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 1038 ; 4957 và 2495

(1038 + 4957 + 2495): 3 = 2830

b) 3806 ; 7542 ; 1093 và 4215

(3806 + 7542 + 1093 + 4215): 4 = 4164

2. Khối lớp 4 mua nhiều hơn khối lớp 3 là 78 tờ báo, nhưng lại mua ít hơn khối lớp 5 là 93 tờ báo. Hỏi trung bình mỗi lớp mua bao nhiêu tờ báo, biết rằng khối lớp 4 mua 174 tờ báo?

Tóm tắt

bai 169a

Bài giải

Số báo khối lớp 3 mua là:

174 – 78 = 96 (tờ)

Số báo khối lớp 5 mua là:

174 + 93 = 267 (tờ)

Trung bình mỗi lớp mua số báo là:

(174 + 96 + 267) : 3 = 179 (tờ)

Đáp số : Mỗi lớp mua 179 tờ

3. Viết số điểm trung bình vào ô trống:

Tên HS Điểm 6 Điểm 7 Điểm 8 Điểm 9 Điểm 10 Điểm trung bình
An Không có 3 bài 5 bài 1 bài 11 bài Điểm 9
Bình 12 bài Không có 5 bài 2 bài 1 bài Điểm 7

4. Một nhóm thợ lần đầu lĩnh 480 000 đồng và lần sau lĩnh 540 000 đồng. Hỏi trung bình mỗi người được lĩnh bao nhiêu tiền, nếu:

a) Nhóm đó có 3 người ?

b) Nhóm đó có 4 người ?

Tóm tắt

bai 169b

Bài giải

a) Mỗi người nhận được số tiền là:

(480000 + 540000) : 3 = 340000 (đồng)

b) Mỗi người nhận được số tiền là:

(480000 + 540000) : 4 = 255000 (đồng)

Đáp số: a) 340 000 đồng

b) 255 000 đồng

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: