Giải vở bài tập Toán 4, Bài 168: Ôn tập về hình học (tiếp theo)

| Tin mới | Tag:
1. Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông (xem hình vẽ). Hãy vẽ đường thẳng đi qua B và song song với cạnh AD.

Vẽ đường thẳng đi qua B và song song với AD ta được:

bai 168a

2. Diện tích hình vuông MNPQ là:

bai 168b

A. 16 cm2
B. 144 cm2
C. 64 cm2
D. 60 cm2

Đáp án: C

3. Chọn 4 điểm thích hợp trên hình vẽ rồi nối để được:

bai 168c

4. Cho hình h tạo bởi hình chữ nhật ABCD và hình vuông DEFG.

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) EC = 5cm.

AG = 9cm.

b) Diện tích hình h là 69cm2
c) Chu vi hình h là 52cm.
bai 168d

Bình luận
0

Bình luận