Giải vở bài tập Toán 4, Bài 167: Ôn tập về hình học

Góc vuông có đỉnh là C. Góc nhọn có đỉnh là A và B. Góc tù có đỉnh là D. 2. a) Viết vào ô trống: HìnhChu viDiện tích(1)20cm24cm2(2)20cm25cm2(3)22cm24cm2b) Các hình có cùng chu vi là hình (1) và hình (2). Các hình có cùng diện tích là hình (1) và hình (3). 3. a) Hãy vẽ một hình chữ nhật có 5cm, chiều rộng 3cm, chiều dài 5cm. b) Hãy kẻ thêm một đoạn thẳng để chia hình chữ nhật nói trên thành một hình...

Có thể bạn quan tâm:

bai 167a

Góc vuông có đỉnh là C.

Góc nhọn có đỉnh là A và B.

Góc tù có đỉnh là D.

2. bai 167b

a) Viết vào ô trống:

Hình Chu vi Diện tích
(1) 20cm 24cm2
(2) 20cm 25cm2
(3) 22cm 24cm2

b) Các hình có cùng chu vi là hình (1) và hình (2).

Các hình có cùng diện tích là hình (1) và hình (3).

3. a) Hãy vẽ một hình chữ nhật có 5cm, chiều rộng 3cm, chiều dài 5cm.

bai 167c

b) Hãy kẻ thêm một đoạn thẳng để chia hình chữ nhật nói trên thành một hình vuông và một hình chữ nhật.

bai 167d

4. Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài là 180m và chiều rộng 70m. Tính chu vi sân vận động đó.

Tóm tắt

Một sân vận động có:

Chiều dài: 180m

Chiều rộng: 70m

Chu vi: …m ?Bài giải

Chu vi sân vận động là:

(180 + 70) x 2 = 500 (m)

Đáp số: 500m

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: