Giải vở bài tập Toán 4, Bài 166: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

3. >,<, = 3m2 6dm2 > 36dm22dm2 8cm2 = 208cm25dm2 99cm2 < 6dm224m2 = 240 000cm24. Một người trồng chè và cà phê trên một khu đất hình vuông có cạnh là 3km. Diện tích trồng cà phê gấp đôi diện tích trồng chè. Tính diện tích trồng chè và diện tích trồng cà phê. Tóm tắt Bài giải Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau: 2 + 1 = 3 (phần) Diện tích khu đất là: 3 x 3 = 9 (km2) Diện tích trồng cà phê là: 8...

Có thể bạn quan tâm:


3. >,<, =

3m2 6dm2 > 36dm2
2dm2 8cm2 = 208cm2

5dm2 99cm2 < 6dm2
24m2 = 240 000cm2

4. Một người trồng chè và cà phê trên một khu đất hình vuông có cạnh là 3km. Diện tích trồng cà phê gấp đôi diện tích trồng chè. Tính diện tích trồng chè và diện tích trồng cà phê.

Tóm tắt

bai 166b

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau:

2 + 1 = 3 (phần)

Diện tích khu đất là:

3 x 3 = 9 (km2)

Diện tích trồng cà phê là:

8 : 3 x 2 = 6 (km2)

Diện tích trồng chè là:

6 : 2 = 3 (km2)

Đáp số: Trồng cà phê 6km2
Trồng chè 3km2

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: