Giải vở bài tập Toán 4, Bài 164: Ôn tập về đại lượng

2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 7 yến = 70kg yến = 2kg 60kg = 6 yến 4 yến 5kg = 45kg b) 6 tạ = 60 yến tạ = 50kg 200 yến = 20 tạ 5 tạ 5kg = 505 kg c) 21 tấn = 210 tạ tấn = 100 kg 530 tạ = 53 tấn 4 tấn 25kg = 4025kg d) 1032 kg = 1 tấn 32kg 5890kg = 5 tấn 890kg 3. <, >, = 5kg 35g = 5035g 1 tạ 50kg < 150 yến 4 tấn 25kg > 425kg 100g < kg 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 12kg 45g = 12 045g A....

Có thể bạn quan tâm:


2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 7 yến = 70kg bai 164a yến = 2kg

60kg = 6 yến 4 yến 5kg = 45kg


b) 6 tạ = 60 yến bai 164b tạ = 50kg

200 yến = 20 tạ 5 tạ 5kg = 505 kg

c) 21 tấn = 210 tạ bai 164c tấn = 100 kg

530 tạ = 53 tấn 4 tấn 25kg = 4025kg

d) 1032 kg = 1 tấn 32kg 5890kg = 5 tấn 890kg

3. <, >, =

5kg 35g = 5035g

1 tạ 50kg < 150 yến

4 tấn 25kg > 425kg

100g < bai 164dkg

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 12kg 45g = 12 045g

A. 1245 B. 10 245

C. 12 045 D. 12 450

Đáp án: C

5. Cả bố và con cộng lại cân nặng 91kg. Bố cân nặng hơn con 41kg. Hỏi bố cân nặng bao nhiêu, con cân nặng bao nhiêu ?

Tóm tắt

bai 164e
Bài giải

Hai lần cân nặng của con là:

91 – 41 = 50 (kg)

Con cân nặng là:

50 : 2 = 25 (kg)

Bố cân nặng là:

25 + 41 = 66 (kg)

Đáp số: Con cân nặng 25kg

Bố cân nặng 66kg

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: