Giải vở bài tập Toán 4, Bài 163: Ôn tập các phép tính với phân số (tiếp theo)

1. Điền cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau: 2. Tính: 3. Người ta cho vòi nước chảy vào bể chưa có nước, giờ thứ nhất chảy được bể, giờ thứ hai chảy tiếp được bể. a) Hỏi sau hai giờ vòi nước chảy vào được mấy phần bể ? b) Nếu đã dùng hết một lượng nước bằng bể thì số nước còn lại là mấy phần bể ? Tóm tắt: Giờ thứ nhất chảy: bể Giờ thứ hai chảy: ...

Có thể bạn quan tâm:

1. Điền cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau:

bai 163a

2. Tính:

bai 163b

3. Người ta cho vòi nước chảy vào bể chưa có nước, giờ thứ nhất chảy được bai 163c bể, giờ thứ hai chảy tiếp được bai 163c bể.

a) Hỏi sau hai giờ vòi nước chảy vào được mấy phần bể ?

b) Nếu đã dùng hết một lượng nước bằng bai 163d bể thì số nước còn lại là mấy phần bể ?

Tóm tắt:

Giờ thứ nhất chảy: bai 163cbể

Giờ thứ hai chảy: bai 163c bể

a) Sau hai giờ chảy: …? bể

b) Dùng hết: bai 163dbể

Còn lại: ……? bể

Bài giải

a) Sau hai giờ vòi nước chảy được là:

bai 163e
b) Số nước còn lại trong bể là:

bai 163f

Đáp số:

Sau hai giờ chảy được bai 163g bể

b) Nước còn bai 163h bể

4. Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ trống :

bai 163k

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: