Giải vở bài tập Toán 4, Bài 162: Ôn tập các phép tính với phân số (tiếp theo)

| Tin mới | Tag:
1. Tính theo hai cách:

bai 162a
2. Tính:

bai 162b

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số thích hợp để viết vào ….. là: A. 1 B. 4 C. 5 D. 20.

Đáp án: D

4. Một tấm vải dài 25m. Đã may quần áo hết bai 162c tấm vải đó. Số vải còn lại người ta đem may cái túi, mỗi túi hết bai 162d m vải. Hỏi may được tất cả mấy cái túi như vậy ?

Tóm tắt

bai 162e
Bài giải

Theo sơ đồ số phần bằng nhau là 5 (phần).

Số vải may quần áo là:

25 : 5 x 4 = 20 (m)

Số vải còn lại:

25 – 20 = 5 (m)

Số túi vải may được là:

bai 162f

Đáp số: May được 8 túi

Bình luận
0

Bình luận