Giải vở bài tập Toán 4, Bài 160: Ôn tập các phép tính với phân số

Còn lại: ? diện tích Bài giải a) Diện tích còn lại để xây bể nước là: b) Diện tích vườn hoa là: 20 x 15 = 300 (m2) Diện tích phần xây bể nước là: 300 : 20 = 15 (m2) Đáp số: diện tích vườn hoa 15m2 diện tích phần xây bể nước 5. Con sên thứ nhất trong 15 phút bò được m. Con sên thứ hai trong giờ bò được 45cm. Hỏi con sên nào bò nhanh hơn và bao nhiêu? Tóm tắt Bài giải Con sên thứ nhất 15 phút...

Có thể bạn quan tâm:

Còn lại: ? diện tích

Bài giải

a) Diện tích còn lại để xây bể nước là:

bai 160i

b) Diện tích vườn hoa là:

20 x 15 = 300 (m2)

Diện tích phần xây bể nước là:

300 : 20 = 15 (m2)

Đáp số: hinhadiện tích vườn hoa

15m2 diện tích phần xây bể nước

5. Con sên thứ nhất trong 15 phút bò được bai 159am. Con sên thứ hai trong hinh bgiờ bò được 45cm. Hỏi con sên nào bò nhanh hơn và bao nhiêu?

Tóm tắt

hinh c
Bài giải

bai 160l
Con sên thứ nhất 15 phút bò được 40cm

Con sên thứ hai 15 phút bò được 45cm

Con sên thứ hai bò nhanh hơn con sên thứ nhất là: 45 – 40 = 5 (cm)

Đáp số: 5cm

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: