Giải vở bài tập Toán 4, Bài 159: Ôn tập về phân số

| Tin mới | Tag:
1. Nối phân số bai 159a với hình biểu thị phân số đó:

bai 159b

2. Viết tiếp vào ô trống:

bai 159c

3. Rút gọn phân số:

bai 159d

4. Quy đồng mẫu số các phân Số:

bai 159e
5. Sắp sếp các phân số bai 159ftheo thứ tự từ bé đến lớn:

Các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn là: bai 159g

Bình luận
0

Bình luận