Giải vở bài tập Toán 4, Bài 159: Ôn tập về phân số

1. Nối phân số với hình biểu thị phân số đó: 2. Viết tiếp vào ô trống: 3. Rút gọn phân số: 4. Quy đồng mẫu số các phân Số: 5. Sắp sếp các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn: Các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn là:

Có thể bạn quan tâm:

1. Nối phân số bai 159a với hình biểu thị phân số đó:

bai 159b

2. Viết tiếp vào ô trống:

bai 159c

3. Rút gọn phân số:

bai 159d

4. Quy đồng mẫu số các phân Số:

bai 159e
5. Sắp sếp các phân số bai 159ftheo thứ tự từ bé đến lớn:

Các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn là: bai 159g

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: