Giải vở bài tập Toán 4, Bài 158: Ôn tập về biểu đồ

a) Cả 4 tổ cắt được: A. 3 hình B. 14 hình C. 10 hình Đáp án: B b) Tổ 1 cắt được nhiều hơn tổ 2: A. 1 hình B. 2 hình tam giác C. 2 hình vuông Đáp án: A c) Tổ 2 cắt được: A. Nhiều hình tam giác nhất B. Nhiều hình chữ nhật nhất Đáp án: A 2. Một cửa hàng vải trong tháng 10 bán được 3250m, tháng 11 bán được 2500m và tháng 12 bán được 3500m vải. Hãy viết chữ số thích hợp vào chỗ chấm trong biểu...

Có thể bạn quan tâm:

bai 158a

a) Cả 4 tổ cắt được:

A. 3 hình B. 14 hình C. 10 hình

Đáp án: B

b) Tổ 1 cắt được nhiều hơn tổ 2:

A. 1 hình B. 2 hình tam giác C. 2 hình vuông

Đáp án: A

c) Tổ 2 cắt được:

A. Nhiều hình tam giác nhất B. Nhiều hình chữ nhật nhất

Đáp án: A

2. Một cửa hàng vải trong tháng 10 bán được 3250m, tháng 11 bán được 2500m và tháng 12 bán được 3500m vải. Hãy viết chữ số thích hợp vào chỗ chấm trong biểu đồ dưới đây.

SỐ VẢI CỬA HÀNG BÁN ĐƯỢC TRONG 3 THÁNG

bai 158b

3. Dựa vào biểu đồ dưới đây, hãy trả lời các câu hỏi sau:

SỐ LỚP CỦA MỘT TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA BÌNH

bai 158c

a) Số lớp Một của trường tiểu học Hòa Bình năm học 2002 – 2003 nhiều hơn năm học 2000 – 2001 là: 2 lớp.

b) Năm học 2003 – 2004 mỗi lớp Một có 30 học sinh. Trong năm học đó Trường Tiểu học Hòa Bình có 180 học sinh lớp Một.

c) Năm 2001 – 2002 mỗi lớp Một có 35 học sinh. Năm học đó trường đó có ít hơn năm học 2003 – 2004 là 40 học sinh lớp Một.

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: