Giải vở bài tập Toán 4, Bài 157: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 2. Tính a) 39275 – 306 x 25 = 39275 – 7650 = 31625 b) 6720 : 120 + 25 x 100 = 56 + 2500 = 2556 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất: a) 25 x 34 x 4 = 25 x 4 x 34 = 100 x 34 = 3400 b) 128 x 93 + 128 x 7 = 128 x (93 + 7) = 128 x 100 = 12800 c) 57 x 63 - 47 x 63 = 63 x (57 - 47) = 63 x 10 = 630 4. Cô giáo mua 20 quyển truyện và một số bút làm phần thưởng cho học sinh. Biết rằng giá tiền trung bình mỗi quyển...

Có thể bạn quan tâm:

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

bai 157a

2. Tính

a) 39275 – 306 x 25 = 39275 – 7650

= 31625

b) 6720 : 120 + 25 x 100 = 56 + 2500

= 2556

3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 25 x 34 x 4 = 25 x 4 x 34

= 100 x 34

= 3400

b) 128 x 93 + 128 x 7 = 128 x (93 + 7)

= 128 x 100

= 12800

c) 57 x 63 – 47 x 63 = 63 x (57 – 47)

= 63 x 10

= 630

4. Cô giáo mua 20 quyển truyện và một số bút làm phần thưởng cho học sinh. Biết rằng giá tiền trung bình mỗi quyển truyện là 4500 đồng, số tiền mua bút bằng bai 157b số tiền mua truyện. Hỏi cô giáo mua phần thưởng hết bao nhiêu tiền?

Tóm tắt

bai 157c

Bài giải

Số tiền mua truyện là:

4500 x 20 = 90000(đồng)

Số tiền mua bút là:

90000 : 3 = 30000 (đồng)

Số tiền mua bút và truyện là:

90000 + 30000 = 120000(đồng)

Đáp số: 120000 đồng

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: