Giải vở bài tập Toán 4, Bài 156: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

5. Bạn An đi bộ từ nhà đến trường, mỗi phút đi được 84m thì hết 15 phút. Nếu bạn An đi xe đạp từ nhà đến trường, mỗi phút đi được 180m thì hết bao nhiêu phút. Tóm tắt Bài giải Đoạn đường An đi từ nhà đến trường: 84 X 15 = 1260 (m) Số phút An đi xe đạp tư nhà đến trường là: 1260 : 180 = 7 (phút) Đáp số: 7 phút

Có thể bạn quan tâm:


5. Bạn An đi bộ từ nhà đến trường, mỗi phút đi được 84m thì hết 15 phút. Nếu bạn An đi xe đạp từ nhà đến trường, mỗi phút đi được 180m thì hết bao nhiêu phút.

Tóm tắt

bai 156a

Bài giải

Đoạn đường An đi từ nhà đến trường:

84 X 15 = 1260 (m)

Số phút An đi xe đạp tư nhà đến trường là:

1260 : 180 = 7 (phút)

Đáp số: 7 phút

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: