Giải vở bài tập Toán 4, Bài 155: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

1. Đặt tính rồi tính: 2. Tìm x: x + 216 = 570 x = 570 – 216 x = 354x – 129 = 427 x = 427 + 129 x = 5563. Viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm: 7 + a = a + 7 a - 0 = a (a + b) + 5 = a + (b + 5) a - a = 0 0 + m = m + 0 = m 4. Tính bằng cách thuận tiện nhất: a) 68 + 95 + 32 + 5 = (68 + 32) + (95 + 5) = 100 + 100 = 200 b) 102 + 7 + 243 + 98= (102 + 98) + (7 + 243) = 200 + 250 = 450 5. Anh tiết kiệm được 135 000 đồng. Số tiền tiết kiệm...

Có thể bạn quan tâm:

1. Đặt tính rồi tính:

bai 155a

2. Tìm x:

x + 216 = 570

x = 570 – 216

x = 354
x – 129 = 427

x = 427 + 129

x = 556

3. Viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:

7 + a = a + 7 a – 0 = a

(a + b) + 5 = a + (b + 5) a – a = 0

0 + m = m + 0 = m

4. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 68 + 95 + 32 + 5

= (68 + 32) + (95 + 5)

= 100 + 100

= 200

b) 102 + 7 + 243 + 98= (102 + 98) + (7 + 243)

= 200 + 250

= 450

5. Anh tiết kiệm được 135 000 đồng. Số tiền tiết kiệm của em ít hơn của anh là 28 000 đồng. Hỏi cả hai anh em tiết kiệm được bao nhiêu tiền ?

Tóm tắt

bai 155b

Bài giải

Sô tiền tiết kiệm của em là:

135000 – 28000 = 107000 (đồng)

Số tiền tiết kiệm của hai anh em là:

135000 + 107000 = 242000 (đồng)

Đáp số: 242000 đồng

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: