Giải vở bài tập Toán 4, Bài 154: Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

1. Viết tiếp vào chỗ chấm: Trong các số 615; 524; 1080; 2056; 9207; 10 221; 31 052. a) Các số chia hết cho 2 là: 524; 1080; 2056; 31 052 Các số chia hết cho 3 là: 615; 1080; 9207; 10 221 Các số chia hết cho 5 là: 615; 1080 Các số chia hết cho 9 là: 1080; 9207 b) Các số chia hết cho cả 5 và 3 là: 615; 1080 c) Các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 là: 10 221, 615. 2. Viết hai số, mỗi số có 3 chữ số và: a) Chia hết...

Có thể bạn quan tâm:

1. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong các số 615; 524; 1080; 2056; 9207; 10 221; 31 052.

a) Các số chia hết cho 2 là: 524; 1080; 2056; 31 052

Các số chia hết cho 3 là: 615; 1080; 9207; 10 221

Các số chia hết cho 5 là: 615; 1080

Các số chia hết cho 9 là: 1080; 9207

b) Các số chia hết cho cả 5 và 3 là: 615; 1080

c) Các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 là: 10 221, 615.

2. Viết hai số, mỗi số có 3 chữ số và:

a) Chia hết cho 2: 500 ; 580.

Chia hết cho 5: 540 ; 550.

Chia hết cho 3: 300 ; 360.

Chia hết cho 9: 540 ; 450.

b) Vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5: 500 ; 600.

c) Chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2: 405 ; 505.

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Chữ số cần viết vào chỗ chấm của 21… để được một số chia hết cho cả 2 và 3 là:

A. 2 B. 4 C. 6 D. 9

Đáp án đúng: C

4. Với 3 số 0 ; 3 ; 5 ; hãy viết một số lẻ có 3 chữ số (có cả 3 chữ số đó) và chia hết cho 5: số lẻ có 3 chữ số (có cả 3 chữ số 0 ; 3 ; 5) và chia hết cho 5 là: Số 305.

5. Lan có một số bánh ít hơn 30 và nhiều hơn 12 cái. Nếu chia đều số bánh đó cho 2 bạn hoặc 5 bạn thì đều vừa hết. Hỏi Lan có bao nhiêu cái bánh ?

Bài giải

Vì Lan có một số bánh ít hơn 30 và nhiều hơn 12.

Vậy số bánh đó nằm trong khoảng (12 và 30), mà số bánh đó chia hết cho 2 hoặc 5.

Suy ra Lan có 20 cái bánh.

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: