Giải vở bài tập Toán 4, Bài 153: Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

| Tin mới | Tag:

a) Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong các tỉnh, thành phố trên, nơi có dân số nhiều nhất là: TP. Hồ Chí Minh

+ Nơi có dân số ít nhất là: Đà Nẵng.

b) Viết tên các tỉnh, thành phố theo thứ tự số tăng dần, đó là các thành phố: Đà Nẵng; Vĩnh Long; Hải Phòng; Hà Nội; Thanh Hóa; TP. Hồ Chí Minh.

4. Các số tròn trăm x, biết 190 < x < 410 là: 200; 300 và 400.

5. Viết số lớn nhất có 3 chữ số: 999.

Viết số chẵn lớn nhất có 3 chữ số: 998.

Viết số bé nhất có 3 chữ số: 100.

Viết số lẻ bé nhất có 3 chữ số: 101.

Bình luận
0

Bình luận