Giải vở bài tập Toán 4, Bài 152: Ôn tập về số tự nhiên

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Số 70 508 có thể viết thành: A. 70000 + 500 + 50 + 8 B. 70000 + 50 + 8 C. 70000 + 500 + 8 D. 7000 + 500 + 8. Đáp án đúng: C 3. Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu): Trong số 18 072 645, chữ 4 ở hàng chục, lớp đơn vị. chữ 8 ở hàng triệu, lớp triệu. chữ 0 ở hàng trăm nghìn, lớp nghìn. chữ 6 ở hàng trăm, lớp đơn vị. 4. Giá trị của chữ số 3 trong mỗi...

Có thể bạn quan tâm:


2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số 70 508 có thể viết thành:

A. 70000 + 500 + 50 + 8

B. 70000 + 50 + 8

C. 70000 + 500 + 8

D. 7000 + 500 + 8.

Đáp án đúng: C

3. Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Trong số 18 072 645, chữ 4 ở hàng chục, lớp đơn vị.

chữ 8 ở hàng triệu, lớp triệu.

chữ 0 ở hàng trăm nghìn, lớp nghìn.

chữ 6 ở hàng trăm, lớp đơn vị.

4. Giá trị của chữ số 3 trong mỗi số ở bảng sau (theo mẫu):

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: