Giải vở bài tập Toán 4, Bài 152: Ôn tập về số tự nhiên

| Tin mới | Tag:

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số 70 508 có thể viết thành:

A. 70000 + 500 + 50 + 8

B. 70000 + 50 + 8

C. 70000 + 500 + 8

D. 7000 + 500 + 8.

Đáp án đúng: C

3. Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Trong số 18 072 645, chữ 4 ở hàng chục, lớp đơn vị.

chữ 8 ở hàng triệu, lớp triệu.

chữ 0 ở hàng trăm nghìn, lớp nghìn.

chữ 6 ở hàng trăm, lớp đơn vị.

4. Giá trị của chữ số 3 trong mỗi số ở bảng sau (theo mẫu):

Bình luận
0

Bình luận