Giải vở bài tập Toán 4, Bài 148: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

2. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 2 500 000, quãng đường Thành phố Hồ Chí Minh-Quy Nhơn đo được 27cm. Hỏi độ dài thật của quãng đường Thành phô Hồ Chí Minh-Quy Nhơn là bao nhiêu ki-lô-mét? Tóm tắt Bài giải Quãng đường Thành phố Hồ Chí Minh - Quy nhơn là: 27 x 2500000 = 67500000 (cm) 67500000cm = 675km Đáp số: 675km 3. Một mảnh đất hình chữ nhật được vẽ trên bản đồ có tỉ lệ kích thước như hình...

Có thể bạn quan tâm:


2. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 2 500 000, quãng đường Thành phố Hồ Chí Minh-Quy Nhơn đo được 27cm. Hỏi độ dài thật của quãng đường Thành phô Hồ Chí Minh-Quy Nhơn là bao nhiêu ki-lô-mét?

Tóm tắt

bai 148a

Bài giải

Quãng đường Thành phố Hồ Chí Minh – Quy nhơn là:

27 x 2500000 = 67500000 (cm)

67500000cm = 675km

Đáp số: 675km

3. Một mảnh đất hình chữ nhật được vẽ trên bản đồ có tỉ lệ kích thước như hình bên: Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh đất.

bai 148b

Bài giải

Chiều dài mảnh đất là:

5 x 500 = 2500 (cm)

Chiều rộng mảnh đất là:

2 x 500 = 1000 (cm)

Đáp số:

Chiều rộng 1000cm

Chiều dài 2500cm

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: